• 021 943 5111
  • info@esilaw.co.za

ESI Academy Training

FICA Amendment Training

8 July 2019 – 10:00-11:30

POPI Training

15 July 2019 – 10:00-11:30

Property Practitioners Bill Training

22 July 2019 – 10:00-11:30

PIE Training

29 July 2019 – 10:00-11:30

Transfer and Transfer Documents Training

5 August 2019 – 10:00-11:30

Tax Training

12 August 2019 – 10:00-11:30

72 Hour Training

19 August 2019 – 10:00-11:30